Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Bù Gia Mập

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 1.061,16 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 8 xã.

- Dân số: 72.907 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 6.000 bản.

- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

+ Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực thư viện: Ông Trần Công Thuấn, Giám đốc.

+ ĐT: 0919067007.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

+ Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân CNTT.

+ ĐT: 0985797912

+ Email: camnhung0309@gmail.com

4/ Tình hình hoạt động: 

- Tuyên truyền, phục vụ:

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

- Lượt bạn đọc: 235 lượt.

- Lượt sách luân chuyển: 770 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 03 Bưu điện Văn hóa xã (Phú Văn, Bù Gia Mập, Bình Thắng).

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 Thư viện (Bù Gia Mập, Phú Nghĩa).